search

Tiada pemulangan atau pertukaran produk atas sebab saiz dan warna. 

Kecuali jika berlaku kerosakan oleh pihak Cetusan Hatie 

Pemulangan adalah dalam tempoh 1 minggu .

Iem yang dipulangkan tidak dibasuh dan tidak dipakai lagi

Your cart is currently empty.

Continue shopping